نشریه صنعت لاستیک با هدف آگاهی از میزان رضایت مندی شما خوانندگان گرامی نسبت به مطالب و صفحه های نشریه، فرم نظرخواهی زیر را تهیه نموده است.
ضمن تشکر از همکاری شما خواهشمندیم در هنگام پاسخ دادن، دقت و صراحت لازم را مبذول فرمائید.

شماره نشریه:  
عوامل مورد ارزيابي
1- سرمقاله
2- ديدگاه
3- گزارشها
4- مقاله هاي علمي و فني
5- مديريت
6- توسعه منابع انساني و فرهنگ سازماني
7- بهره وري
8- كنترل كيفيت
9- بازاريابي
10- زيبايي و تناسب طرح روي جلد

كدام بخش هاي نشريه را بيش از ساير بخش ها مطالعه مي كنيد؟
 
               

                           

ساير نظرات


آيا كمبودي در مطالب نشريه احساس مي كنيد؟
(در صورت مثبت بودن پاسخ مطالب مورد نظر را بيان كنيد.)


موضوع پيشنهادي شما براي ارائه سرمقاله چيست؟
عمده ترين تغييراتي كه به نظر شما بايد در محتواي نشريه ايجاد شود، چيست؟
به منظور افزايش و بهبود كيفي مطالب، در چه زمينه هايي مي توانيد در ارائه ي مطالب همكاري كنيد؟
اطلاعات شخصي در صورت تمايل
نام:
نام خانوادگي:
شماره تماس: