هزینه های درج آگهی در مجله

هزینه های چاپ آگهی قیمت (ریال)
پشت جلد 13,000,000
داخل جلد 9,000,000
مقابل فهرست 9,000,000
صفحات اول 6,500,000
صفحات ابتدایی و انتهایی 5,500,000
صفحات داخلی سیاه و سفید 2,200,000
1/2 صفحه داخلی سیاه و سفید 1,200,000


یادآوری:


1- هزينه‌هاي طراحي، فيلم و زينك به عهده‌ي آگهي‌دهنده مي‌باشد. اين هزينه‌ها براساس نوع آگهي تعيين و اعلام خواهد شد كه به صورت جداگانه محاسبه و به مبلغ فوق اضافه مي‌گردد.
2- لازم است هزينه‌هاي چاپ آگهي همزمان با عقد قرارداد، طي چك در وجه شركت مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيك پرداخت گردد. “پرداخت حداقل 50 درصد از هزينه آگهي، قبل از چاپ الزامي است”.
3- نشريه‌ي صنعت لاستيك در رد هر گونه سفارشي كه مغاير با اهداف مجله و مقررات موجود باشد، اختيار دارد. آگهي با شعارهاي اغراق‌آميز پذيرفته نمي‌شود. تاريخ چاپ آگهي تابع تاريخ انتشار نشريه مي‌باشد.
4- در صورت مصاحبه خبرنگار نشريه با مديران شركت‌ها و درج آن در نشريه مبلغ 3,000,000 ريال دريافت خواهد شد و به ازاي هر صفحه از چاپ مصاحبه در نشريه مبلغ 1,000,000 ريال به اين قيمت اضافه خواهد شد.
5- چنانچه سفارش آگهي‌هاي رنگي براي بيش از يك شماره تكرار گردد، به ازاي هر با تكرار آگهي تا سقف 5 درصد از قيمت آن، تخفيف داده خواهد شد.


دانلود تعرفه آگهی